Plants That Start With X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

List of Plants Beginning With Letter “X”

Flowers Vegetables Fruits Trees


 • xanthium
 • xanthorrhoeaceae
 • xanthorroea
 • xanthosoma
 • xanthosoma atrovirens
 • xeranthemum
 • xeranthemum annuum
 • xerophile
 • xerophilous plant
 • xerophyllum
 • xerophyllum tenax
 • xerophyte
 • xerophytic plant
 • ximenesia encelioides
 • xiphium iris
 • xylaria
 • xylaria mali
 • xylaria polymorpha
 • xylariaceae
 • xylem
 • xylomelum
 • xylomelum pyriforme
 • xylopia
 • xylopia aethiopica
 • xylosma
 • xylosma congestum
 • xyridaceae
 • xyridales
 • xyris
 • xyris operculata